Maatregelen/wijzigingen op het Tuinpark ivm de Coronacrisis

Publicatiedatum: 24 april 2020

Inloggen

Tot nader order zal er geen vuil opgehaald worden. Een ieder wordt verzocht dit mee naar huis te nemen.

Om overdracht van of besmetting met het coronavirus te voorkomen en in ieder geval zo veel mogelijk te beperken, heeft de Bond van Volkstuinders de volgende adviezen voor de tuinparken samengesteld:

 • Sluit alle algemene verenigingsgebouwen zoals clubhuis, tuinwinkel en toiletten;
 • Hou geen activiteiten en/of bijeenkomsten, ook niet in de buitenlucht;
 • Organiseer geen algemeen werk of onderhoud;
 • Hou geen bestuurs-, commissie- of andere vergaderingen. Overleg zo nodig en indien mogelijk via e-mail, whatsapp, de telefoon (conference call) of videobellen.
 • Het tuinpark kan open blijven en tuinders kunnen naar hun eigen tuin, mits men tenminste 1,5 meter afstand houdt tot anderen.
 • Vraag de leden direct sociaal contact zoveel mogelijk te vermijden.
 • Kom in ieder geval niet naar de tuin wanneer u verkouden bent, koorts heeft, of zich ziek voelt.
 • Mogelijke bronnen van contactbesmetting zijn kranen, pompen, handvatten van kruiwagens. Zorg voor ontsmetting/reiniging voor gebruik.
 • De toegangspoort(en) tussen zon op- en ondergang open laten. Minder handen aan de poort betekent minder kans op besmetting.
 • Deze adviezen gelden in ieder geval tot en met 28 april 2020. Hou met regelmaat berichtgeving van de overheid (RIVM) in de gaten en volg nieuwe (mogelijk tussentijdse) algemene adviezen of maatregelen op.

  Update: 22-04-2020

  Na de persconferentie van afgelopen maandag 21-03 van de regering blijven de
  voorschriften voor de tuinparken van kracht. Wel zijn er enkele verduidelijkingen en een
  uitbreiding in de verkoop van de buitenmaterialen zoals zand, aarde e.d.
  LET OP: Dit zijn geen adviezen maar voorschriften. Op locaties zoals vakantieparken
  (ook op de tuinparken) geldt nog steeds dat men maatregelen moet treffen om
  mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen
  gemeenten deze locaties sluiten.
  • Alle kantines/clubhuizen blijven tot 1 juni gesloten.
  • Alle tuinwinkels blijven gesloten met uitzondering van de gasverkoop,
  aarde en zand. Er mag uitsluitend met pin of op rekening betaald
  worden. Bij de verkoop dient de 1,5 meter afstand worden
  gehandhaafd.
  • Er worden geen evenementen georganiseerd. Dit geldt ook voor
  kinderactiviteiten.
  • Voor het inleveren van afval op het tuinpark geldt dat de regels voor
  afstand en groepsvorming moeten worden nageleefd.
  • Alle voorjaars ledenvergaderingen gaan niet door. De eerstvolgende
  ledenvergaderingen worden de najaarsvergaderingen. Dit geldt ook
  voor de Bondsvergadering.
  • Alle bijeenkomsten van afdelingsbesturen en commissies gaan niet
  door. Er kan natuurlijk wel digitaal of telefonisch worden vergaderd.
  • Het algemeen werk op de zaterdagen en eventueel andere dagen zal
  op een andere wijze worden georganiseerd. Uw afdelingsbestuur zal u
  hier over berichten.
  • Spreekuren van afdelingsbesturen vervallen. Eventueel kan een
  afdelingsbestuur besluiten om in dringende gevallen een afspraak te
  maken met een tuinder.
  • Inschrijvingen op de wachtlijst kan alleen digitaal.
  • De taxaties en verkopen van huisjes worden opgeschort tot 1 juni.
  • Voor alle tuinders geldt: de regels rond het bijhouden van de eigen
  tuin, het pad, de heg en de slootkant blijven van kracht. De controles
  hierop blijven doorgang vinden.

  De algemene maatregelen zijn:
  • Blijf zoveel mogelijk op uw tuin. Ga alleen buiten uw tuin voor werk, voor boodschappen, of
  om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.
  • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en
  groepen mensen. Ook op de tuin: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot
  elkaar.
  • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, geldt: blijf thuis of in uw tuinhuis. Krijgt u daar ook
  koorts bij, dan moet vanaf dan iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale
  beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
  • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen.
  • Er mogen buiten de eigen tuin maximaal drie mensen bij elkaar zijn die anderhalve meter
  afstand van elkaar dienen te houden. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en
  kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
  • Afdelingsbesturen kunnen tuinders of bezoekers wegsturen en de toegang tot het tuinpark
  ontzeggen als die zich niet aan de voorschriften houden, ook als dit op de ‘eigen’ tuin gebeurt.
  • Op de ‘eigen’ tuin geldt dat er naast het gezin maximaal drie mensen op bezoek mogen komen,
  waarbij de 1,5 meter afstand door de bezoekers moet worden gehandhaafd. Onder een gezin
  wordt verstaan de gezinsleden die op hetzelfde adres staan ingeschreven., dat wil zeggen dat
  alleen inwonende kinderen in dit verband tot het gezin behoren.
  LATEN WE ER MET ELKAAR VOOR ZORGEN DAT DE TUINPARKEN OPEN

  KUNNEN BLIJVEN!

Activiteiten deze week:

Zie hier onze agenda met activiteiten »

Plattegrond
Ontwerp: Mirjam Koevoet
plattegrond
logo