Gemeenschappelijk Onderhoud op Zaterdag / Zondag

Inloggen

Klik op één van deze buttons om de werkdagen per ploeg te zien:


Periode 1

Maart

2

9

23

31

April

6

13

20

28

Mei

4

11

18

26

Periode 2

Juni

1

8

15

30

Juli

6

13

20

28

Augustus

3

10

17

25

Periode 3

September

7

14

21

29

Oktober

5

12

19

27

November

2

9

23

24

Het aanmeldformulier voor 2019 is gesloten.

GOZ 2019: rooster en spelregels

Aantal uren GOZ
Alle leden van Tuinpark Osdorp met GOZ verplichting zijn verplicht om 18 uur volgens het rooster te werken.
Ploegen
Er wordt gewerkt in 4 ploegen: 3 zaterdagploegen en 1 zondagploeg.
Voor het begin van het seizoen kunnen leden hun voorkeur voor een ploeg opgeven, waarbij de keuze dan is: ploeg 1, 2 of 3 op zaterdag of de zondag ploeg ( voor de zondagploeg geldt: vaste data, geen duo's). Met die voorkeur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden bij de indeling, waarbij de voorkeur van mensen die alleen werken zwaarder weegt, dan de voorkeur van leden die als duo willen werken.
Als geen voorkeur wordt doorgegeven wordt een lid in één van de 3 zaterdagploegen ingedeeld. Ongeacht in welke ploeg men is ingedeeld is de frequentie waarmee gewerkt wordt (ongeveer) één keer per maand.
Trimesters
Voor de zaterdagploegen geldt dat het GOZ jaar is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden (trimesters). Per trimester moet er 6 uur worden gewerkt. Leden die alleen werken, werken in elk trimester op de 3 voorgeschreven data van de ploeg waarbij ze - zoveel mogelijk o.b.v. hun voorkeur - zijn ingedeeld. Ook leden die in duo's willen werken zijn gebonden aan de 3 voorgeschreven data van de ploeg waarbij ze zijn ingedeeld. De duo werkers hebben echter per trimester aan 2 data genoeg om de 6 uur te halen.
Uren Inhalen
Wanneer er een achterstand is ontstaan in gewerkte uren, dan kunnen deze op een zaterdag of een zondag waarbij er gewerkt wordt (zie rooster) worden ingehaald. Bij het inhalen gelden wel allen uren gemaakt als duo. Aan het einde van het seizoen moet ieder lid aan zijn verplichte werkuren (18 + eventuele achterstand) hebben voldaan. Bij het niet voldoen aan de verplicht te werken uren kan een boete worden opgelegd.

 • Spelregels:
 • - Het is niet mogelijk om als duo op een GOZ datum slechts 1 uur te werken.
 • - Het is niet mogelijk om meer dan 6 uur per trimester toebedeeld te krijgen.
 • - Het is wel mogelijk om per trimester boven de 6 uur uren achterstand in te halen.
 • - Bij 2 data als duo werken (samen 8 uur) tellen als maar 6 uur.
 • - Duo's hebben de keuze op welke 2 van de 3 data in het trimester ze komen werken.
 • - Op zondag is werken als Duo niet mogelijk.
 • - Leden worden geacht zich aan het rooster te houden.
 • - Bij afwezigheid wordt per mail een herinnering verstuurd.
 • - Afmelden via mail is verplicht: Turn on Javascript!
 • - Inhalen het liefst zo kort mogelijk op de datum (er voor of erna) dat er gewerkt had moeten worden.

Activiteiten deze week:

Zie hier onze agenda met activiteiten »

Laatste Nieuws

Publicatiedatum: 1 december 2019

Tuinmelde December 2019

Lees verder »

Plattegrond
Ontwerp: Mirjam Koevoet
plattegrond
logo