Gemeenschappelijk Onderhoud op Zaterdag / Zondag

Iedereen die GOZ verplichting heeft is (na aangeven voorkeur) ingedeeld in een ploeg. Er zijn drie zaterdag ploegen en een zondag ploeg.

Inloggen

Na verwerking van de aangegeven voorkeuren heeft de tuincommissie de volgende indeling voor 2018 gemaakt:

Zaterdagploeg 1

Tuinnummers:
26, 36, 43, 46, 47, 50, 53, 60, 80, 83, 98, 101, 111, 114, 116, 122, 123, 128, 134, 135

Zaterdagploeg 2

Tuinnummers:
4, 5, 8, 10, 15, 22, 45, 65, 70, 72, 78, 82, 88, 90, 94, 95, 97, 99, 102, 106, 124, 133

Zaterdagploeg 3

Tuinnummers:
2, 14, 18, 19, 21, 32, 33, 39, 44, 58, 63, 67, 91, 92, 112, 117, 131

Zondagploeg

Tuinnummers:
11, 28, 38, 42, 56, 64, 83, 105, 109

Zie hier het overzicht van de werkdata »

Zie hier de toelichting over de indeling »

Klik op één van deze buttons om de werkdagen per ploeg te zien:


Periode 1

Maart

3

10

24

25

April

7

14

21

29

Mei

5

12

19

27

Periode 2

Juni

2

9

16

24

Juli

7

14

21

29

Augustus

4

11

18

26

Periode 3

September

1

8

15

22

30

Oktober

6

13

20

28

November

3

10

25

GOZ 2018: rooster en spelregels

Aantal uren
Alle leden van Tuinpark Osdorp met GOZ verplichting draaien 18 uur volgens een rooster.
Ploegen
Er wordt gewekt in 4 ploegen: 3 zaterdag ploegen en 1 zondag ploeg.
Vooraf kunnen leden hun voorkeur voor een ploeg opgeven, waarbij de keuze dan is: ploeg 1, 2 of 3 op zaterdag of de zondag ploeg (vaste data). Met die voorkeur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden bij de indeling, waarbij de voorkeur voor mensen die alleen werken zwaarder weegt dan leden die als duo willen werken.
Als geen voorkeur wordt doorgegeven wordt een lid in een van de 3 zaterdag ploegen ingedeeld. Ongeacht in welke ploeg men is ingedeeld is de frequentie waarmee gewerkt wordt (ongeveer) 1 keer per maand.
Trimesters
Voor de zaterdagploegen geldt dat het GOZ jaar is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden (trimesters). Per trimester moet er 6 uur gedraaid worden. Zie rooster verderop in dit stuk. Leden die alleen werken, werken in elk trimester op de 3 voorgeschreven data van de ploeg waarbij ze - zoveel mogelijk o.b.v. hun voorkeur - zijn ingedeeld. Ook leden die in duo’s willen werken zijn gebonden aan de 3 voorgeschreven data van de ploeg waarbij ze zijn ingedeeld. Echter, zij hebben per trimester aan 2 data (1 keer als duo en 1 keer alleen) genoeg om de 6 uur te halen. NB: Het is niet mogelijk om als duo op een GOZ datum slechts 1 uur te werken. Het is ook niet mogelijk om meer dan 6 uur per trimester toebedeeld te krijgen. Bij 2 data als duo werken (samen 8 uur) tellen we 6 uur. Duo’s hebben daarentegen het privilége om een keuze te kunnen maken op welke 2 van de 3 data in het trimester ze komen werken. De zondag ploeg werkt niet met trimesters en werkt op 9 vastgelegde data rond het einde van elke maand. Werken in duo’s is hier niet mogelijk.
Afwijken van voorgeschreven rooster
Alle leden worden geacht zich te houden aan de data waarop ze zijn ingedeeld. Echter, als er zich omstandigheden voordoen waardoor werken op de ingedeelde datum niet mogelijk is/blijkt, wordt van het lid verwacht dat de GOZ dienst wordt ingehaald op de dichtstbij liggende GOZ datum (= de week ervoor of erna), waarbij dan dus eenmalig wordt aangesloten bij een andere ploeg; dat kan ook de zondagploeg zijn. Is men hiertoe (ook) niet in staat, dan dient contact opgenomen te worden met de Tuincommissie: .

Activiteiten deze week:

Zie hier onze agenda met activiteiten »

Laatste Nieuws

30 november 2018

Tuinmelde december 2018

Lees verder »

Plattegrond
Ontwerp: Mirjam Koevoet
plattegrond
logo