Gemeenschappelijk Onderhoud op Zaterdag / Zondag - 2023

Alle tuinders tot en met 75 jaar zijn verplicht 18 uur GOZ uren te maken (naast de Slotenschouw), behalve als er door het bestuur (gedeeltelijke) vrijstelling is gegeven (vanwege lidmaatschap van een commissie of anderszins). In principe is de GOZ op zaterdag. Tuinders zijn meerdere zaterdagen per maand welkom om GOZ uren te maken, verdeel wel de uren over de 3 trimesters omdat er in ieder seizoen genoeg te doen is. Kun je nooit op zaterdag, dan is er 1x per maand op zondag de mogelijkheid GOZ uren te maken. Graag voor 12 maart aangeven via Turn on JavaScript! dat je dit seizoen van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.
Zie de agenda voor de werkdagen voor 2023.

Komende activiteiten:

  • Geen activiteiten.

Laatste Nieuws

Documenten Najaars ALV

Lees verder »